Ochrona i rewaloryzacja założeń ogrodowych oraz zabytkowych układów przestrzennych

Zabytkowe założenia ogrodowe stanowią zwykle swoiste dzieło sztuki, które w zależności od wieku, stanu zachowania i wielkości należy odpowiednio chronić.

Wytyczne konserwatorskie mają na celu określenie sposobu korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich.

dodaj do
ulubionych
projektowanie ogrodów tematycznych
JJ MEDIA HOUSE SP ZOO - AGENCJA REKLAMOWA WARSZAWA - www.jjmediahouse.com