Zieleń osiedlowa

Projekt zagospodarowania zieleni na osiedlu w Nowej Iwicznej

Głównymi założeniami projektowymi było nadanie przestrzeni spójnego, harmonijnego charakteru, stworzenie dla mieszkańców miejsc aktywnego i biernego wypoczynku, ulepszenie komunikacji między peronem a osiedlem mieszkaniowym, zaproponowanie różnych form krajobrazowych (otwarć widokowych, kameralnych wnętrz), odtworzenie zbiornika wodnego, wzmocnienie wartości rowu odprowadzającego wodę oraz przede wszystkim wykorzystanie walorów zastanego krajobrazu i wiejskiego charakteru osiedla.

Zaproponowane zostały rośliny o rustykalnym nacechowaniu, nie wymagające dużych nakładów pracy pielęgnacyjnej.