Plac

Koncepcja zagospodarowania Placu Inwalidów

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Inwalidów powstało zgodnie z założeniami i definicją przestrzeni przyjaznej, której cechy to:

Istotnym celem podczas tworzenia koncepcji zagospodarowania placu było zaproponowanie miejsca niepowtarzalnego, łatwego do identyfikowania przez Warszawiaków, mającego potencjał by stać się charakterystycznym miejscem spotkań na mapie miasta. Kluczowym elementem koncepcji jest układ nawierzchni oraz nasadzeń roślin. Podkreślono oś tworzoną przez Aleję Wojska Polskiego. Urozmaicono ukształtowanie terenu pozostałej części placu. Aby przestrzeń odczuwalna była jako przyjazna, w koncepcji pamiętano o zaprojektowaniu kameralnych, otoczonych roślinnością wnętrz z wygodnymi siedziskami i elementami wodnymi, stanowiącymi główną atrakcję placu. Układ komunikacyjny został dostosowany do potrzeb okolicznych mieszkańców.

Podkreślony dzięki niemu został układ nawierzchni, niektóre drzewa a przede wszystkim liniowe położenie murków oporowych.