Wybrzeże

Koncepcja zagospodarowania fragmentu wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w gminie Nieporęt

Do głównych założeń projektowych należało wykorzystanie możliwości terenu (30ha) oraz adaptacja obszaru dla potrzeb użytkowników. Innymi ważnymi wytycznymi do projektu było:

Współpraca projektowa z: mgr. arch. kraj. Daria Szalińska